Contact Us

2-FLUOROPHENYL CYCLOPENTYL KETONE CAS 111982-45-7

Just fill in the form below, click submit, you will get the price list, and we will contact you within one working day. Please also feel free to contact us via email or phone. (* is required).

 • 2-FLUOROPHENYL CYCLOPENTYL KETONE CAS#:

  2021-3-14 · Lastest Price from 2-FLUOROPHENYL CYCLOPENTYL KETONE manufacturers. 2-Fluorophenyl cyclopentyl ketone ; US 0.01-1.00 KG; 2020-04-23; CAS:111982-45-7; Min. Order: 1KG; Purity: 99%; Supply Ability: 20 tons

  Get Price
 • 111982-45-7;2-Fluorophenyl cyclopentyl ketone;4159

  Chemical Supplier Product List. Company Name: Shenzhen Polymeri Biochemical Technology Co., Ltd. Tel: 400-002-6226

  Get Price
 • cyclopentyl | Sigma-Aldrich

  Synonym: 1-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole Empirical Formula (Hill Notation): C 14 H 23 BN 2 O 2 Molecular Weight: 262.16

  Get Price
 • 1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one | Sigma-Aldrich

  Search results for 1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one at Sigma-Aldrich

  Get Price
 • CAS No. 432020-20-7 | Sigma-Aldrich

  Search results for 432020-20-7 at Sigma-Aldrich. Compare Products: Select up to 4 products. *Please select more than one item to compare

  Get Price
 • 4(4-fluorophenyl) pyridine* | Sigma-Aldrich

  Search results for 4(4-fluorophenyl) pyridine* at Sigma-Aldrich. Compare Products: Select up to 4 products. *Please select more than one item to compare

  Get Price
 • CAS No. 152121-30-7 | Sigma-Aldrich

  Search results for 152121-30-7 at Sigma-Aldrich. Compare Products: Select up to 4 products. *Please select more than one item to compare

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2021-4-7 · Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Get Price
 • Toxicity Estimates of the ToxCast Chemicals in C.

  Chemical Name C.elegans: Mean response to 0.5 μM C.elegans: Mean response to 1.0 μM C.elegans: Mean response to 5.0 μM C.elegans: Mean response to 10 μM C.elegans: Mean respon

  Get Price
 • Produkte Übersicht

  Artikel Nr. Substanzname. CAS Nr. Beschreibung. BD310505. 2-(4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl)benzonitrile 95+% [898757-58-9] BD310508

  Get Price
 • Decree 60/2020/ND-CP list of narcotic substances and ...

  丁香通为您找到25条异戊酮信息,包括异戊酮报价行情,优质供应商,图片,品牌等最新信息,丁香通为买家提供用户服务,诚信保障等服务,批发采购异戊酮,上丁香通。

  Get Price
 • Decree 60/2020/ND-CP list of narcotic substances and ...

  Ngày 29/5/2020, Nghị định 60/2020/NĐ-CP đã chính thức Chính Phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Nghị định này có hiệu …

  Get Price
 • [Cập nhật] Nội dung nghị định 60/2020/NĐ-CP của

  Decree No. 60/2020/ND-CP dated May 29, 2020 on amending list of narcotic substances and precursors enclosed with the Government’s Decree 73/2018/ND-CP on list of narcotic substances and precursors

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2-Bromobenzonitrile 2042-37-7 Bộ Công Thương 38 o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 6740-85-8 Bộ Công an 39 Propiophenone 1-phenyl-1 …

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  Ngày 29/05/2020,Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm Nghị định 73/2018/NĐ-CP Thuộc lĩnh vực Văn hóa - …

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2021-4-5 · Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định 73/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  Get Price
 • Sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm

  Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Get Price
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA 2020 Nghị định danh

  Số/ký hiệu Nghị định 60/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 29/05/2020 Ngày có hiệu lực 29/05/2020 Ngày hết hiệu lực Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP

  Get Price
 • Nanjing Chemlin Chemical Industry Co.,Ltd. (Page 465 ...

  丁香通为您找到25条异戊酮信息,包括异戊酮报价行情,优质供应商,图片,品牌等最新信息,丁香通为买家提供用户服务,诚信保障等服务,批发采购异戊酮,上丁香通。

  Get Price
 • Toronto Research Chemicals (Page 135) -

  2021-3-6 · CYCLOPENTYL(2-FLUOROPHENYL)METHANONE CAS:111982-45-7 Trade Name: Cyclopentyl 2-fluorophenyl ketone; Cyclopentyl(2-fluorophenyl)methanone Formula: C12H13FO MFCD03841320 NPa078163 : CYCLOPENTYL(2-HYDROXY-3-METHYLPHENYL) METHANONE CAS:55229-44-2 Trade Name: Cyclopentyl 2-hydroxy-m-tolyl ketone NPa078165 : CYCLOPENTYL(2 …

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2021-2-23 · 2-fluorophenyl chloroformate cas:70093-67-3 f402555 c1=cc=c(c(=c1)oc(=o)cl)f : 2-fluorophenyl cyclopentyl ketone cas:111982-45-7 f632460 c1ccc(c1)c(=o)c2=cc=cc=c2f : 2-fluorophenyl methyl sulfone cas:654-47-7 f595640 o=s(c1=cc=cc=c1f)(c)=o : 2-fluorophenylacetone cas:2836-82-0 f595190 cc(=o)cc1=cc=cc=c1f : 2-fluorophenylboronic acid cas:1993-03 ...

  Get Price
 • Sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm

  2021-4-5 · Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất theo Nghị định 73/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục chất ma

  CAS 登录号 产品名称 111918-90-2 3-(丙烯酰氧基)丙基二甲基甲氧基硅烷 111917-59-0 腺华素 112055-80-8 alpha-氨基-2-羧基-4-吡啶丙酸 112006-75-4 2-氨基磺酰基-N,N-二甲基烟酰胺

  Get Price
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA 2020 Nghị định danh

  2-Bromobenzonitrile 2042-37-7 Bộ Công Thương 38 o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 6740-85-8 Bộ Công an 39 Propiophenone 1-phenyl-1 …

  Get Price
 • STT

  CAS No. 化学品名称 用途 1000017-92-4 2-Chloro-3,5-dibromo-4-methylpyridine 用途未特定 1000018-58-5 3,5-Dibromo-2-chloro-6-methylpyridine 用途未特定 100-00-5 4-Chloronitrobenzene 医薬中間体

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục chất ma

  2-Bromobenzonitrile 2042-37-7 Bộ Công Thương 38 o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 6740-85-8 Bộ Công an 39 Propiophenone 1-phenyl-1 …

  Get Price
 • Nanjing Chemlin Chemical Industry Co.,Ltd. (Page 465 ...

  2021-3-6 · CYCLOPENTYL(2-FLUOROPHENYL)METHANONE CAS:111982-45-7 Trade Name: Cyclopentyl 2-fluorophenyl ketone; Cyclopentyl(2-fluorophenyl)methanone Formula: C12H13FO MFCD03841320 NPa078163 : CYCLOPENTYL(2-HYDROXY-3-METHYLPHENYL) METHANONE CAS:55229-44-2 Trade Name: Cyclopentyl 2-hydroxy-m-tolyl ketone NPa078165 : CYCLOPENTYL(2 …

  Get Price
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA 2020 Nghị định quy

  Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an ban hành NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, có hiệu lực ...

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2021-4-7 · Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Get Price
 • Produkte Übersicht

  Artikel Nr. Substanzname. CAS Nr. Beschreibung. BD310505. 2-(4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl)benzonitrile 95+% [898757-58-9] BD310508

  Get Price
 • Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA 2020 Nghị định quy

  Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an ban hành NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, có hiệu lực ...

  Get Price
 • Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất

  2021-4-7 · Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Get Price
 • Produkte Übersicht

  Artikel Nr. Substanzname. CAS Nr. Beschreibung. BD310505. 2-(4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-ylmethyl)benzoyl)benzonitrile 95+% [898757-58-9] BD310508

  Get Price